Psycholoog, kinderpsycholoog, orthopedagoog
 
Links
www.emdr.nl

Alert

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Werkwijze

In een eerste gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de vragen, klachten en/of problemen. Op grond hiervan wordt u en uw kind een advies gegeven over het vervolg. De mate waarin met uw kind overlegd wordt over de te volgen procedure is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Zo geldt tevens dat de mate van inhoudelijke terugkoppeling rechtstreeks naar ouders afhankelijk is van de leeftijd van uw kind. Hierover worden vooraf heldere afspraken gemaakt.

Het kan zijn dat er nader onderzoek nodig is om tot een afgerond advies te kunnen komen. Dit onderzoek kan u door Alert laten uitvoeren. Tot de mogelijkheden behoren: intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek en dyscalculieonderzoek.
Ook kunt u zich tot Alert wenden wanneer u enkel één, of een combinatie van, bovenstaande onderzoeken wilt laten uitvoeren.

Wanneer tot behandeling kan worden overgegaan, wordt samen met u en uw kind bekeken hoe de behandeling zal worden ingevuld. Specifieke mogelijkheden zijn: EMDR en cognitieve gedragstherapie. Ouderbegeleiding en psycho-educatie behoren eveneens tot de mogelijkheden.

De praktijk heeft momenteel een cliƫntenstop, omdat er geen ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliƫnten.