Psycholoog, kinderpsycholoog, orthopedagoog
 
Wanneer u of uw kind deze of andere problemen ervaart, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen. We kunnen vervolgens samen bekijken welke hulp Alert kan bieden.

Alert

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Voor wie

In het opgroeien naar volwassenheid, maar ook daarna, heeft ieder mens zijn eigen mogelijkheden en moeilijkheden. Meestal lukt het om in samenspraak met mensen in de directe omgeving (ontwikkelings)vraagstukken op te lossen. Soms is dit niet helemaal toereikend of blijken er fundamentele vragen te bestaan rond de (ontwikkelings)mogelijkheden. In die gevallen kan een psycholoog hulp bieden.

  Alert, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, kan u behulpzaam zijn bij vragen of problemen als:
 • Ontwikkelt mijn kind zich wel volgens de norm? Is er sprake van speciale problematiek of is er een achterstand?
 • Is mijn kind dyslectisch?
 • Is er sprake van ADHD of ASS?
 • Hoe ga ik om met mijn kind met ontwikkelingsachterstand, ADHD, ASS of andere problematiek?
 • Problemen in het sociale contact
 • (Faal) angst
 • Eetproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen met het zelfvertrouwen
 • Problemen voortkomend uit een traumatische ervaring (PTSS)
 • Problemen voortkomend uit verwerking van verlies en rouw
 • Problemen voortkomend uit verwerking van scheiding van ouders*
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Opvoedingsproblemen/-vragen

Als vanzelfsprekend is deze lijst niet volledig.

* Uitgezonderd mediation en hulp bij vechtscheiding.