Psycholoog, kinderpsycholoog, orthopedagoog
 
 

Alert

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Vergoedingen

Voorwaarden
Alert heeft geen afspraken met gemeentes. Dit betekent dat uzelf de kosten van het consult dient te voldoen. Deze kunt u bij aanvang van het gesprek contant voldoen dan wel dient u ervoor zorg te dragen dat deze voorafgaand aan het gesprek op de bankrekening van Alert zijn bijgeschreven. De kosten van een consult bedragen 80,00 euro. Er is geen pinapparaat aanwezig.

Als u een onderzoek laat uitvoeren, wordt een totaalprijs vooraf afgesproken. De prijs voor een intelligentieonderzoek inclusief verslag bedraagt 400,00 euro. Voor een dyslexie- of dyscalculieonderzoek bedraagt de prijs 800,00 euro inclusief verslag. Bij deze laatste twee onderzoeken is een intelligentieonderzoek altijd inbegrepen. Het verslag is altijd binnen uiterlijk een week na de test gereed. De kosten dienen voorafgaand aan het onderzoek te zijn voldaan.

Wanneer ouders van een minderjarige gescheiden zijn en beiden ouderlijk gezag hebben, dient er van beide ouders schriftelijk toestemming voor het psychologisch traject te zijn voorafgaand aan het eerste consult. Indien een van de ouders geen ouderlijke macht heeft, dient de ouder die dit wel heeft, dit schriftelijk te kunnen aantonen.

Annuleren van afspraken
Afspraken die tot 24 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd, worden kosteloos geannuleerd.
Wanneer een afspraak binnen minder dan 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, wordt 70% van de kosten in rekening gebracht.
Als een afspraak niet wordt afgezegd, wordt 100% in rekening gebracht.